Tata Branko


Privatnik u pokušaju. Radi, ali niko ne zna šta i gde on zapravo radi. Iako sebe doživljava kao “glavu porodice”, uvek je u Jeleninoj senci.

Citati

Mama je opet kuvala... Pa je radio i aparat za gašenje požara... i tako. Eno, gleda odakle da poruči ručak. Standardno.